top of page
Home: Wie wij zijn
Paulien.jpg

Beste lezer,

Gelukkig is er op scholen steeds meer aandacht voor leerlingen die bovengemiddeld presteren. Want deze leerlingen vallen ook onder zorgleerlingen al worden ze vaak niet als zodanig beschouwd. Er wordt nog te vaak gedacht dat deze leerlingen zich gemakkelijk kunnen redden en dat ze zich de leerstof vaak prima eigen kunnen maken. Dit is echter lang niet altijd het geval en kom je hiaten tegen omdat vaardigheden onvoldoende zijn getraind. Bij gebrek aan uitdaging, dus het werken op niveau, kunnen ze zich ongelukkig gaan voelen, onderpresteren, gedemotiveerd zijn en zelfs ongewenst gedrag gaan vertonen.  Ik heb mij verdiept in het samenstellen van lesprogramma’s voor deze leerlingen en begeleid hen in de verschillende op hen gerichte lesprogramma’s. 

 

Mijn naam is Paulien Schrijver, geboren in 1974 te Haren. Ik vind het erg belangrijk om ambities vorm te geven en te doen waar je hart naar uitgaat. Voor mij is dat het begeleiden van kinderen op het cognitieve vlak. Door me te specialiseren in meer- en hoogbegaafdheid, ben ik nu werkzaam als begeleider van de plusgroepen op een basisschool met ca 320 leerlingen. Ook vul ik daar arrangementen in vanuit het Speciaal Onderwijs en doe dat met evenveel voldoening en plezier.

Pauliens-leerplein

Met veel plezier heb ik een digitale leeromgeving gemaakt voor de cognitief getalenteerde leerlingen van de basisschool.

Wees welkom en voel je vrij om mijn lessen en opdrachten te gebruiken.

Meer informatie staat onder aan deze pagina of kies uit een pagina die op de menubalk staat aangegeven. 

Kinderen in technologie klasse

Pauliens-leerplein

Home: Contact

Neem contact op met Pauliens leerplein

Bedankt voor de inzending!

bottom of page