Paulien.jpg

Even voorstellen

Beste lezer,

Op scholen gaat er vaak een goede zorg uit naar leerlingen die uitval vertonen en nog relatief weinig uitgebreide zorg naar leerlingen die bovengemiddeld presteren. Toch zijn deze leerlingen ook zorgleerlingen al worden ze vaak niet als zodanig beschouwd. Er wordt nog te vaak gedacht dat deze leerlingen zich gemakkelijk kunnen redden omdat ze zich de leerstof vaak prima eigen kunnen maken. Toch kunnen deze leerlingen bij gebrek aan uitdaging, dus het werken op niveau, zich ongelukkig gaan voelen, onderpresteren bij gebrek aan o.a. motivatie en zelfs ongewenst gedrag gaan vertonen. Ik heb mij verdiept in het samenstellen van lesprogramma’s voor deze leerlingen en begeleid hen in de verschillende op hen gerichte lesprogramma’s.


Mijn naam is Paulien Schrijver, geboren in 1974 te Haren. Ik vind het erg belangrijk om ambities vorm te geven en te doen waar je hart naar uitgaat. Voor mij is dat het begeleiden van kinderen op het cognitieve vlak. Door me te specialiseren in meer- en hoogbegaafdheid, ben ik nu werkzaam als begeleider van de Plusgroepen op een basisschool met ca 320 leerlingen. Ook vul ik daar arrangementen in vanuit het Speciaal Onderwijs en doe dat met evenveel voldoening en plezier.

 

Doelgroepen

Snelle kleuters 

plusgroep 3

Plusgroep 4

Plusgroep 5

Plusgroep 6

Plusgroep 7

Plusgroep 8

INSTRUCTIEFILMPJE THUISWERKPAGINA

Vak- en vormingsgebieden

Waaronder:

Leren leren

- leerstrategieën en hersenfuncties

Thematisch contractwerk

- Kernleerstof en verdiepende leerstof

Rekenen en wiskunde

Talen

Begrijpend lezen en luisteren

Techniek

Computervaardigheden

- Leren omgaan met een

   tekstverwerker.

- Het leren maken  

  van PowerPoint-presentaties

- Programmeren

Leren presenteren

Mens en maatschappij

Wereldoriëntatie

Sociale vaardigheden

Diverse projecten

- Samenwerken

- Ontwerpen

- Uitvoeren

Eigen verdieping

Filosofie

 

Neem contact op met Pauliens leerplein